Monitoring

A monitoring vizsgálatok célja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetőségi területén élő rákosi vipera állományok felmérése, az élőhelyeken előforduló növény- és állatfajok vizsgálata, azok fajösszetételének, egyedszámának, területi előfordulásának megállapítása annak érdekében, hogy jellemezni tudjuk a viperák jelenlegi és potenciális élőhelyeit, valamint, hogy nyomon kövessük a kibocsátott viperák sorsát.

Az élőhelyeken a viperák és egyéb hüllőfajok vizsgálatán kívül botanikai vizsgálatokra, a viperák fő táplálékbázisát jelentő egyenesszárnyúak felmérésére és a potenciális búvóhelyek kialakítása miatt fontos, illetve szintén táplálékként szóba jöhető kisemlősfajok vizsgálatára, a rákosi viperára veszélyt jelentő ragadozók állományainak felmérése kerül sor. A jelenlegi és korábbi élőhelyek összehasonlítása feltárhatja a viperák visszaszorulásának egyéb, ma még nem ismert okait, valamint segíthet a területek “viperabarát” kezelésére tett ajánlások megfogalmazásában.

A vizsgálatok alapján pontosabb képet kapunk a rákosi vipera élő- és táplálkozóhelyéül szolgáló különböző típusú, állapotú és kezelésű területek növényzettípusairól, azok elhelyezkedéséről, a gyep szerkezetének mennyiségi és minőségi viszonyairól.